Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Novela zákoníku práce 2023

Štěpán Říha, 08.10.2023

Novela ZP se týká především nových podmínek DPP


zasíláme informace o změnách v Zákoníku práce, týkajících se zaměstnanců na DPP a DPČ, platných od 1.10.2023:

- pokud je DPP uzavřena na 4 týdny a více + zároveň pracovník odpracuje více jak 80 hodin, má nárok na dovolenou

- zaměstnavatel je povinen minimálně den předem písemně sdělit zaměstnanci náplň práce, lze i mailem, pokud má od zaměstnance písemný souhlas s elektronickou komunikací

- zaměstnavatel musí zaměstnance nejpozději v den nástupu proškolit o bezpečnosti práce (BOZP) - písemný záznam, podepsaný oběma stranami

- zaměstnavatel vede záznam o tzv. předvídatelné pracovní době a potom o skutečné pracovní době

Vzorové dokumenty najdete na stránkách ČUS:

https://www.cuscz.cz/poradna-a-vzory/pracovni-pravo-a-personalistika.htm

Od 1.1.2024 se budou všechny dohody hlásit na MSSZ, podrobnosti tohoto procesu zatím nejsou známy.

na hlavní stránku