Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Podpora pořádání významných sportovních akcí - grant Jm kraje

Štěpán Říha, 14.03.2023

Grant Jihomoravského kraje na podporu pořádání sportovních akcí


Vážení sportovní přátelé,

Jihomoravský kraj zveřejnil dotační program na akce:

Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023.

Všechny potřebné informace naleznete na odkazu:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21212-506-Podpora+poradani+vyznamnych+sportovnich+akci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2023.aspx

Stejně jako loni je dotační titul rozdělen na 3 okruhy od MS/ME až po lokální/okresní akce s krajským přesahem.

Sběr žádostí probíhá 11.-21.04.2023

Oprávněnými žadateli jsou spolky, obce, ostatní právní subjekty (specifikace dle jednotlivých okruhů), není podmínkou sídlo v JMK.

na hlavní stránku