Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Investiční program NSA na rok 2023

Štěpán Říha, 05.09.2022

NSA vypsala nové investiční programy pro spolky a města


Vážení sportovní přátelé,

nevím, zda jste v rámci nové struktury dotačních výzev na webových stránkách NSA zaznamenali nově vypsané investiční výzvy.

Národní sportovní agentura vypsala dvě nové výzvy v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura:

Výzva 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022

Výzva 19/2022 - Regiony ÚSC 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

15. 09. 2022 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

16. 10. 2022 do 12:00 hod.

S pozdravem a přáním hezkého dne

na hlavní stránku