Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Doplňující informace k Můj klub 2022

Štěpán Říha, 14.10.2021

Přečtěte si informace k podání žádosti Můj klub 2022


Doplňující informace k výzvě Můj klub 2022

Potvrzení o bezdlužnosti – NSA doporučuje subjektům, aby si nechaly vystavit potvrzení o bezdlužnosti na těch institucích, se kterými jsou v aktivním kontaktu – tzn. FÚ, pokud má klub zaměstnance, tak potvrzení i OSSZ a zdrav. poj., pokud řeší něco s celním úřadem, tak i celní úřad. V případě, že zaměstnance nemá a nic neřeší s celním úřadem, bude stačit vystavit čestné prohlášení, jehož vzor by měla agentura v nejbližších dnech vyvěsit na svých stránkách. Poplatek za vystavení bezdlužnosti: FÚ a celní správa - 100,- Kč, OSSZ a zdrav. poj. – zdarma Nejrychlejší cesta je přes datovou schránku! Bezdlužnosti nesmí být starší 3 měsíců.

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů – musí být doložen, získat lze přes datovou schránku nebo na Krajském soudě za poplatek 70,- za stránku.

Registrace v rejstříku sportu – všichni musí být registrováni v rejstříku sportu, kdo má problém s přístupovými údaji (např. změna statutárního orgánu, nefunkční emailová adresa, na kterou byla registrace zřízena) musí kontaktovat Národní sportovní agenturu, aby to změnila.

Údaje v ve spolkovém rejstříku – pokud vyprší mandát statutárnímu orgánu nebo má klub volby v době podání dotace a nestihne zapsat údaje do rejstříku, a tudíž ani do evidence skutečných majitelů, musí toto řešit individuálně přímo s agenturou. Neposílejte neplatné údaje!!! Statutární orgán může ještě v době platnosti svého mandátu udělit někomu plnou moc k podání žádosti o dotaci. V rejstříku sportu je toto potřeba zadat a vybrat z nabídky k jakému úkonu je osoba zplnomocněna.

Ověření osob v rejstříku sportu – do žádosti se dostanou pouze sportovci, u kterých bude svítit v rejstříku sportu ověřeno, pokud bude svítit ověřeno a bude tam ještě nějaká další informace, pak je to v pořádku. V případě problému s ověřením osoby, nejprve důkladně zkontrolujte, zda máte správné údaje o sportovci, pokud ani pak ověření nefunguje, kontaktujte přímo agenturu sportu – oddělení evidence sportu.

Podání žádosti o dotaci – podání přes e-identitu bude zrušeno, podat žádost můžete emailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou – pouze, ale z datové schránky klubu ne z jiné!!! a v listinné podobě s ověřeným podpisem.

V případě dotazů kontaktujte nejprve Brněnské tělovýchovné sdružení – pí Marcelu Říhovou – M: 775 528 775 E: marcela.rihova@email.cz, pokud by byl problém složitější bude se řešit individuálně s agenturou.!!!

na hlavní stránku