Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

VV ČUS k zahájení trestního stíhání předsedy a GŘ

Štěpán Říha, 03.08.2017

Tisková zpráva ČUS k dotační kauze a financování sportu.


Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu po dnešním zasedání Výkonného výboru České unie sportu, které se zabývalo dotační kauzou a financováním sportu. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu (PRAHA, 2. srpna 2017) - Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení - zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.

VÍCE INFORMACÍ JE V PŘÍLOZE:

https://www.cuscz.cz/novinky/zprava-z-vv-cus-konaneho-2-8-2017.html

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem,

Jiří Uhlíř
Manažer komunikace
Česká unie sportu
Zátopkova 2, 160 17 Praha 6
mob. +420 724 014 643
press@cuscz.cz
uhlir@cuscz.cz

na hlavní stránku