Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ KONFERENCE 2017 – VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

Štěpán Říha, 25.04.2017

MŠMT - NÁRODNÍ SPORTOVNÍ KONFERENCE 2017 – VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT


Vážení sportovní přátelé,

Zveme Vás k účasti na konferenci Národní sportovní konference 2017 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kde budou prezentovány odborné příspěvky v oblastech školního sportu, vzdělávání odborníků ve sportu a výzkumu ve sportu.

Předpokládáme, že se na připravované konferenci setkají výsledky teoretických poznatků ze sportovního výzkumu s praktickým využitím sportovního prostředí, že konference přispěje k dialogu školního, sportovního a státního sektoru a její výstupy budou přínosné i využitelné napříč všemi oblastmi sportu.

Přijměte naše pozvání k účasti na konferenci a přispějte k počátečnímu společnému dialogu v prostředí sportu a souvisejících oblastí.

Datum konání: 4. Května 2017

Místo: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, přednáškový sál č. A22

Přihlášky zde:

ŠKOLNÍ SPORT: https://goo.gl/forms/ZuCekQUDPMVyrz3g2

UNIVERZITNÍ SPORT: https://goo.gl/forms/5XCy2GXSgtIjqKo03

Veškeré informace jsou také zveřejněny na webu MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/narodni-sportovni-konference-2017-vzdelavani-a-sport?highlightWords=konference .

Za organizační výbor MŠMT
Helena Urbanová
Oddělení spolupráce ve sportu
mobil. 602 624 603

na hlavní stránku