Zprávy výkonného výboru

Členské příspěvky BTS za rok 2012

Štěpán Říha, 02.10.2012

Pro Vaši informaci předkládáme stav výběru členských příspěvků BTS k 1. 10. 2012


Členským TJ/SK

Vážení sportovní přátelé,

XIX. VH BTS schválila na svém jednání výběr členských příspěvků v BTS za rok 2012 - viz čl. 1 odd. d) Souboru usnesení XIX. VH BTS .

Dle článku 3d. odd. 1 uložila uhradit stanovený příspěvek ve prospěch BTS do 30. 9. 2012.

Všechny členské TJ/SK jsou o tomto rozhodnutí písemně informováni včetně stanovené výše členského příspěvku.

Zde najdete přehled uhrazených příspěvků k tomuto datu.

Žádáme členské TJ/SK, které ještě tuto povinnost neslpnily o provedení úhrady.

Štěpán Říha
sekretář BTS

na hlavní stránku