Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Nabídka pomoci při zpracování žádostí Můj klub 2020

, 05.11.2019

sekretariát BTS nabízí pomoc při zpracování žádostí Můj klub


BTS a SCS Brno - město informuje všechny členské subjekty, aby k podávání žádostí využily služeb jeho odborných pracovišť.

Územní pracoviště ČUS jsou na tuto pomoc klubům připravena.

Doporučení je vydáváno v souvislosti s vysokou chybovostí žádostí podávaných kluby v roce 2018 a také na základě sdělení MŠMT, které ČUS letos písemně sdělilo, že žádosti pro rok 2019, které klubům administrovala SCS ČUS, byly bezchybné a mohly být dříve zpracovány.

na hlavní stránku