Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019

Štěpán Říha, 03.01.2019

Upozorňujeme na vyypsání dotací pro sportovní spolky z rozpočtu něsta Brna na rok 2019


dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že byly vyvěšeny veřejné výzvy k podání žádostí o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2019 na

PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2019 (investice a opravy) a

PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2019.

Termín podávání žádostí je od 14. 1. 2019 do 14. 2.2019.

Pro Vaši rychlejší orientaci Vám tyto výzvy zasíláme v příloze. Veškeré informace týkající se podávání žádostí vč. formuláře a požadovaných příloh jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna – dostupné z:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.

na hlavní stránku