Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

POZOR - podklady pro vyúčtování dotací MŠMT ČR

Štěpán Říha, 16.11.2018

tyto pokyny se týkají i vyúčtování programu " Můj klub"


Vážení sportovní přátelé,

na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného "Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace" (tedy i všem příjemcům dotace z Programu "Můj klub")

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim

na hlavní stránku