Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Informace k vyúčtování Programu VIII 2017 a žádostem na rok 2018

Štěpán Říha, 12.12.2017

Informace k vyúčtování Programu VIII za 2017 a žádostem programu MŮJ KLUB pro 2018


Informace k vyúčtování Programu VIII za 2017 a žádostem programu MŮJ KLUB pro 2018

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás upozornit, že v pátek 8. 12. 2017 otevřelo MŠMT v rozhraní IS-SPORT (https://is-sport.msmt.cz/) možnost podání Vyúčtování programu VIII za rok 2017 a zároveň otevřelo možnost podání Žádosti v programu MŮJ KLUB, který slučuje programy VIII a program IV, jak jsme Vás již informovali. Důležité jsou především termíny podání.

Vyúčtování programu VIII za rok 2017 musí být provedeno v rozhraní IS-SPORT a doručeno na MŠMT v originálu do 15. 2. 2018.

Dále do 29. 12. 2017 mají tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které splňují podmínky MŠMT, možnost podávat žádosti o dotace v rámci programu MŮJ KLUB na rok 2018.

Doporučujeme všem klubům provést vyúčtování a podávání projektů na rok 2018 co nejdříve, v loňském roce byl systém těsně před koncem termínu podávání žádostí přetížen.

Současně opakovaně upozorňujeme na nejčastější chyby v evidenci členské základny klubů, které jsou důvodem k odnětí dotace nebo sankcí při kontrolách MŠMT přímo ve Vašem spolku.

Jsou to:
• Oddělená (oddělitelná) evidence členských příspěvků mládeže od celkových členských příspěvků subjektu (žadatele)
• Chybí členská přihláška dítěte (člena) v papírové podobě s podpisem zákonného zástupce dítěte (člena) u dětí do 15 let, nebo u starších dětí 15 let s jejich vlastním podpisem
• Na přihlášce není souhlas člena se zpracováním osobních údajů a dat a jejich nakládáním – není důvodem k odnětí dotace, ale doporučujeme s ohledem na GDPR odkaz www.gdpr.cz
• Na přihlášce není osobní identifikátor (datum narození nebo rodné číslo) dítěte (člena)
• Není (chybí) evidence příspěvků (dítěte) člena, nebo evidence není dostatečně průkazná, nebo není jednoznačně identifikovatelná. Každý členský příspěvek musí být účtován samostatně jako účetní operace, a musí být provázán se členskou přihláškou. (identifikace – např. jméno v textovém poli, nebo rodné číslo jako var. symbol úhrady při bankovním převodu, případně příjmový pokladní doklad se jménem a datem narození dítěte - člena )
• Členský příspěvek musí být min. 100.- Kč
• Chyba – překlep ve vyplnění celkových příspěvků za mládež (v řádu např. tisíců) vede ke zkreslení jednotkové hodnoty členského příspěvku na dítě (člena) a žádost je vyřazena protože nesplňuje podmínky programu
• Pozdní, neúplné, nebo chybné vyúčtování předchozího roku, také vyúčtování až na výzvu ze strany MŠMT vede k automatickému vyřazení žádosti subjektu (žadatele) na další, následující rok

na hlavní stránku