Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Dotační program MMB - Podpora významných sportovních akcí 2018

Štěpán Říha, 01.12.2017

Veřejná výzva pro podávání žádostí na dotační PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018.


Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že byla vyvěšena veřejná výzva pro podávání žádostí na dotační PROGRAM:

Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018.

Termín podávání žádostí je od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Veškeré informace týkající se podávání žádostí vč. formuláře a požadovaných příloh jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna – dostupné z:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.

na hlavní stránku