Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Informace o Programu IV. MŠMT ČR

Štěpán Říha, 02.10.2017

Informace k vývoji znovu spuštění Programu IV. MŠMT ČR.


Vážení zástupci SK/TJ,

na základě včerejší důrazné intervence České unie sportu nám oznámilo dnes 27.9. ráno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oficiálním dopisem, že připravuje nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních majetků s vyhlášením v průběhu maximálně třech týdnů,tak aby zajistilo vyplacení dotací v roce 2017. MŠMT také v dopise sděluje že si uvědomuje vážnost situace a o vývoji bude dále informovat.

Nadále doporučujeme sportovním klubům a tělovýchovným jednotám zasílat případná stanoviska, náměty a připomínky k Programu IV přímo na adresu kanceláře ministra:

kancelar@msmt.cz

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Ministr

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha1

V kopii prosím též na mail uhlir@cuscz.cz.

na hlavní stránku