Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

BRNO A SPORT

Štěpán Říha, 17.05.2017

Zapojte se do plánování bedoucnosti sportu v městě Brně.


BRNO A SPORT

Zapojte se do plánování budoucnosti sportu ve městě Brně

Vážení sportovní přátelé,

statutární město Brno připravuje novou Koncepci sportu města Brna. Z tohoto důvodu jsme oslovili sportovní organizace, odbornou i širokou veřejnost s žádostí o vyplnění dotazníků. Výsledky těchto šetření budou sloužit jako jeden z důležitých podkladů připravovaného strategického dokumentu.

Pro ty z Vás, kteří mají zájem být informováni o průběhu přípravy Koncepce sportu, výsledcích dotazníkových šetření a zapojení do tvorby tohoto důležitého strategického dokumentu, jsme připravili:

BESEDU pro veřejnost
Termín konání: středa 24. 5. 2017 v 16.30 hod.
Místo konání: Urban centrum Brno, Mečová 5
Kontakt: OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno E-mail: sport@brno.cz

S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Margita Synková

OŠMT MMB

na hlavní stránku